Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12011-05-20Zarządzenie 22/2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.Obowiązujący
22011-05-23Zarządzenie 23/2011w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoObowiązujący
32011-05-31Zarządzenie 24/2011w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2010r.Obowiązujący
42011-06-08Zarządzenie 26/2011w sprawie powołania imiennej obsady stałego dyżuruObowiązujący
52011-06-08Zarządzenie 25/2011w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojnyObowiązujący
62011-06-10Uchwała VI/39/2011w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy KruklankiObowiązujący
72011-06-10Uchwała VI/38/2011w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Obowiązujący
82011-06-10Uchwała VI/42/2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.Obowiązujący
92011-06-10Uchwała VI/37/2011w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kruklanki z tytułu wykonania budżetu za 2010r.Obowiązujący
102011-06-10Uchwała VI/41/2011w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla PolskiObowiązujący
Strona 1 z 96