Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12011-05-23Zarządzenie 23/2011w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoObowiązujący
22011-05-31Zarządzenie 24/2011w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2010r.Obowiązujący
32011-06-08Zarządzenie 25/2011w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojnyObowiązujący
42011-06-08Zarządzenie 26/2011w sprawie powołania imiennej obsady stałego dyżuruObowiązujący
52011-06-14Zarządzenie 27/2011w sprawie ustalenia dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, wysokości stawki za 1 km przebiegu samochodu niebędącego własnością pracodawcyObowiązujący
62011-06-28Zarządzenie 28/2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.Obowiązujący
72011-06-30Zarządzenie 29/2011w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą tajemnica skarbowa w Urzędzie Gminy w KruklankachObowiązujący
82011-06-30Zarządzenie 30/2011w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych (etyliny Pb 95 i ON) w eksploatacji pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego, użytkowanego przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie KruklankiObowiązujący
92011-07-22Zarządzenie 31/2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.Obowiązujący
102011-05-20Zarządzenie 22/2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.Obowiązujący
Strona 1 z 49