Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12011-06-10Uchwała VI/41/2011w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla PolskiObowiązujący
22011-06-10Uchwała VI/37/2011w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kruklanki z tytułu wykonania budżetu za 2010r.Obowiązujący
32011-06-10Uchwała VI/36/2011w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010r.Obowiązujący
42011-06-10Uchwała VI/42/2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.Obowiązujący
52011-06-10Uchwała VI/38/2011w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Obowiązujący
62011-06-10Uchwała VI/39/2011w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy KruklankiObowiązujący
72011-06-10Uchwała VI/40/2011w sprawie powołania przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w GiżyckuObowiązujący
82011-09-09Uchwała VII/43/2011w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w KruklankachObowiązujący
92011-09-09Uchwała VII/44/2011w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Obowiązujący
102011-09-09Uchwała VII/45/2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.Obowiązujący
Strona 1 z 48