Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
712015-03-06Uchwała V/25/2015w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnegoObowiązujący
722014-04-23Zarządzenie 24/2014w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Kruklankach i jednostkach organizacyjnych gminy oraz zasad jej koordynacji.Obowiązujący
732015-09-21Zarządzenie 67/2015w sprawie określenia stawek opłat za sporządzenie kopii dokumentów lub danych na wniosek stronyObowiązujący
742013-07-31Zarządzenie 36/2013w sprawie określenia stawek opłat za umieszczanie reklam i tablic informacyjnych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kruklanki oraz zasad umieszczania reklam.Obowiązujący
752011-12-01Uchwała X/59/2011w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomościObowiązujący
762012-09-25Uchwała XVI/106/2012w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania.Obowiązujący
772015-11-20Uchwała IX/72/2015w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kruklanki lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej.Nieobowiązujący
782011-09-09Uchwała VII/44/2011w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Obowiązujący
792016-11-09Uchwała XVII/143/2016w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienieObowiązujący
802012-12-03Uchwała XVIII/132/2012w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościObowiązujący
Strona 8 z 96