Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
712011-12-16Zarządzenie 61/2011w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruklankach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzjiObowiązujący
722011-12-30Uchwała XI/72/2011w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościObowiązujący
732011-12-30Uchwała XI/70/2011w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012r.Obowiązujący
742011-12-30Uchwała XI/69/2011w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2011-2021Obowiązujący
752011-12-30Uchwała XI/68/2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rokObowiązujący
762011-12-30Uchwała XI/67/2011w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzanie ściekówObowiązujący
772011-12-30Uchwała XI/71/2011w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Kruklanki na lata 2012-2021Obowiązujący
782012-01-05Zarządzenie 2/2012w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruklankach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.Obowiązujący
792012-01-05Zarządzenie 1/2012w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Kruklanki w 2012 rokuObowiązujący
802012-01-12Zarządzenie 3/2012w sprawie określenia kwoty dotacjiObowiązujący
Strona 8 z 96