Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
612011-12-01Uchwała X/62/2011w sprawie obniżenie średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnegoObowiązujący
622011-12-01Uchwała X/63/2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.Obowiązujący
632011-10-04Zarządzenie 52/2011w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Kruklankach Obowiązujący
642011-07-25Zarządzenie 32/2011w sprawie stawki wynagrodzenia eksperta za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoObowiązujący
652011-10-04Zarządzenie 51/2011w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do oceny umiejętności praktycznego i teoretycznego stosowania wiedzy zdobytej podczas służby przygotowawczej, przez kandydata zatrudnionego w Urzędzie GminyObowiązujący
662011-09-30Zarządzenie 50/2011w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Obowiązujący
672011-07-22Zarządzenie 31/2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.Obowiązujący
682011-06-10Uchwała VI/42/2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.Obowiązujący
692011-06-10Uchwała VI/37/2011w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kruklanki z tytułu wykonania budżetu za 2010r.Obowiązujący
702011-09-28Zarządzenie 49/2011w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoObowiązujący
Strona 7 z 93