Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
612011-12-01Uchwała X/62/2011w sprawie obniżenie średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnegoObowiązujący
622011-12-01Uchwała X/63/2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.Obowiązujący
632011-06-10Uchwała VI/42/2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.Obowiązujący
642011-06-10Uchwała VI/37/2011w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kruklanki z tytułu wykonania budżetu za 2010r.Obowiązujący
652011-09-28Zarządzenie 49/2011w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoObowiązujący
662011-09-27Zarządzenie 48/2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.Obowiązujący
672011-06-30Zarządzenie 30/2011w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych (etyliny Pb 95 i ON) w eksploatacji pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego, użytkowanego przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie KruklankiObowiązujący
682011-09-19Zarządzenie 47/2011w sprawie powołania składu obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.Obowiązujący
692011-09-15Zarządzenie 46/2011w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowegoObowiązujący
702011-06-30Zarządzenie 29/2011w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą tajemnica skarbowa w Urzędzie Gminy w KruklankachObowiązujący
Strona 7 z 96