Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
612017-11-23Uchwała XXIV/217/2017w sprawie sprzedaży nieruchomościObowiązujący
622017-11-23Uchwała XXIV/216/2017w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłuObowiązujący
632017-11-23Uchwała XXIV/215/2017w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na terenie Gminy Kruklanki na rok 2018Obowiązujący
642017-11-23Uchwała XXIV/214/2017w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kruklanki na 2018 rokNieobowiązujący
652017-11-10Zarządzenie 55/2017zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia "Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Kruklanki"Obowiązujący
662017-11-10Zarządzenie 54/2017w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2018-2029Obowiązujący
672017-11-10Zarządzenie 53/2017w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 rok.Obowiązujący
682017-10-27Zarządzenie 52/2017w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoObowiązujący
692017-10-27Zarządzenie 51/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.Obowiązujący
702017-10-23Zarządzenie 50/2017w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w I przetargu ograniczonymObowiązujący
Strona 7 z 96