Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
512015-05-15Uchwała VI/30/2015w sprawie sprzedaży nieruchomościObowiązujący
522015-05-15Uchwała VI/31/2015w sprawie sprzedaży nieruchomościObowiązujący
532015-05-15Uchwała VI/32/2015w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, odnoszącego się do powierzenia Gminie Kruklanki prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennychObowiązujący
542015-05-15Uchwała VI/33/2015w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kruklanki na lata 2015-2021Obowiązujący
552015-05-15Uchwała VI/34/2015w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kulturyObowiązujący
562015-05-15Uchwała VI/35/2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.Obowiązujący
572011-06-10Uchwała VI/36/2011w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010r.Obowiązujący
582015-05-15Uchwała VI/36/2015w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2015-2021Obowiązujący
592011-06-10Uchwała VI/37/2011w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kruklanki z tytułu wykonania budżetu za 2010r.Obowiązujący
602011-06-10Uchwała VI/38/2011w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Obowiązujący
Strona 6 z 96