Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
512017-12-07Zarządzenie 58/2017w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy w KruklankachObowiązujący
522017-11-29Zarządzenie 57/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.Obowiązujący
532017-11-27Zarządzenie 56/2017w sprawie ustalenia ceny sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bez przetargowej, dla dotychczasowych najemcówObowiązujący
542017-11-23Uchwała XXIV/224/2017w sprawie wyznaczenia komisji do rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy KruklankiObowiązujący
552017-11-23Uchwała XXIV/223/2017w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2017 – 2029Obowiązujący
562017-11-23Uchwała XXIV/222/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.Obowiązujący
572017-11-23Uchwała XXIV/221/2017w sprawie opłat lokalnychObowiązujący
582017-11-23Uchwała XXIV/220/2017w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy KruklankiNieobowiązujący
592017-11-23Uchwała XXIV/219/2017w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzanie ściekówObowiązujący
602017-11-23Uchwała XXIV/218/2017w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodęNieobowiązujący
Strona 6 z 96