Kategoria: Organizacje pozarządowe-Aktualności

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Informacja z dnia 25.10.2017r. o zakończeniu procesu konsultacji społecznych dotyczących projektu aktu prawnego: Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na terenie Gminy Kruklanki na 2018 rok