Kategoria: Organizacje pozarządowe-Aktualności

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

PROJEKT. Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na terenie Gminy Kruklanki na 2018 rok