Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 26 września 2017r. Wójt Gminy Kruklanki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Brożówka o pow. 2,1492ha w skład, której wodzą działki oznaczone nr geod. 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/8, 15/9, 15/11, 15/12, 15/13, 15/14, 15/15, 15/16, 15/17, 15/18, 15/19, 15/20, objętej księgą wieczystą Nr OL1G/00026043/6.