Kategoria: Aktualności

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK 2017/2018

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

W URZĘDZIE GMINY W KRULANKACH

WYDAWANE SĄ WNIOSKI O PRZYZNANIE

STYPENDIUM SZKOLNEGO

NA ROK 2017/2018

WIĘCEJ INFORMACJI

W URZĘDZIE GMINY W KRUKLANKCH   (SEKRETARIAT )

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 15.09.2017 r.