Kategoria: Stypendia

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Uchwała Nr XV/102/2012 Rady Gminy Kruklanki z dnia 10 sierpnia 2012 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kruklanki