Kategoria: Protokoły z sesji

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Protokół Nr XXI/2017 z posiedzenia Rady Gminy Kruklanki z dnia 14.06.2017