Kategoria: Protokoły z sesji

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Protokół Nr XX/2017 z posiedzenia Rady Gminy Kruklanki z dnia 28.03.2017