Kategoria: Informacje oświatowe

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Uchwała nr XX/176/2017 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego