Kategoria: Obwieszczenia

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-rozbudowa cmentarza komunalnego w Kruklankach