Kategoria: Protokoły z sesji

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Protokół Nr XVIII/2016 z posiedzenia Rady Gminy Kruklanki z dnia 28.12.2016