Kategoria: Organizacje pozarządowe-Wyniki konkursów

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

INFORMACJA Wójta Gminy Kruklanki z dnia 10.02.2017 r.Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

Kruklanki 10 luty 2017r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

 

Zgodnie z art. 15 ust. 2j Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 ze zm.)

Wójt Gminy Kruklanki

ogłasza wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w formie wsparcia zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji ogłoszonego dnia 16 stycznia 2017r. a zamkniętego 06 lutego 2017r.

1. Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu :

Wpłynęła 1 oferta, która została złożona w dniu 06 lutego 2017r. przez Uczniowski Klub  Sportowy „START” w Kruklankach.

Komisja Konkursowa dokonała oceny oferty w dniu 08 lutego 2017r. Członkowie Komisji proponują zlecenie realizacji wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji w wysokości  40.000 zł. dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „START” w Kruklankach.

 

                                                                                                                                          WÓJT

                                                                                                                               /-/ Bartłomiej Kłoczko