Kategoria: Zawiadomienia

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski | wersja archiwalna

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy PBO.6730.1.2017