Kategoria: Aktualności

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach - sekcja zamiejscowa gospodarowania zasobem w Bystrym


Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości określone w wykazie położone na terenie Gminy Kruklanki

Załączniki: