Kategoria: Protokoły z sesji

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Protokół Nr XV/2016 z posiedzenia Rady Gminy Kruklanki z dnia 28.06.2016r.