Kategoria: Aktualności

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kruklanki na lata 2016 - 2020"

W związku z zakończeniem konsultacji społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kruklanki na lata 2014-2020”, Wójt Gminy Kruklanki informuje, że w terminie konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi/wnioski o uzupełnienie treści przedmiotowego dokumentu. 

            Dokument został opracowany przy współudziale środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 

Konsultacje przeprowadzono na obszarze Gminy Kruklanki w okresie od
16 czerwca 2016 r. do 7 lipca 2016 r. Dokument udostępniono do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy w Kruklankach w godzinach pracy urzędu oraz w formie elektronicznej nas stronach www.kruklanki.pl  i  bipkruklanki.warmia.mazury.pl   

            Konsultacje uwzględniały możliwość przyjmowania propozycji, uwag i wniosków bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Kruklankach, jak również drogą pocztową czy elektroniczną.

Informacja o konsultacjach została zamieszczona:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kruklankach;
  • na stronie internetowej  www.kruklanki.pl