Kategoria: Aktualności

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kruklanki na lata 2016-2020