Kategoria: Gospodarka komunalna

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Uchwała Nr XXV/176/2013 Rady Gminy Kruklanki z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie wysokości opłat związanych z pochówkiem zmarłych na cmentarzu komunalnym w Kruklankach.