Kategoria: Gospodarka komunalna

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

UCHWAŁA Nr XIII/100/2016 Rady Gminy Kruklanki z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kruklanki w 2016 roku”.