Kategoria: Gospodarka komunalna

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

UCHWAŁA Nr XIII/105/2016 Rady Gminy Kruklanki z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim, odnoszącego się do powierzenia Gminie Kruklanki prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych