Kategoria: Gospodarka komunalna

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Uchwała nr IX/61/2015 Rady Gminy Kruklanki z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie : zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę