Kategoria: Gospodarka komunalna

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

UCHWAŁA Nr XXXI/238/ 2014 Rady Gminy Kruklanki z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kruklanki na lata 2014 – 2018