Kategoria: Obwieszczenia

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Obwieszczenie Wójta Gminy Kruklanki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci obszaru Gminy Kruklanki obejmującego działki 234/1, 234/2, 236, 237/3, 237/11/, 267 obręb Kruklanki i 274/2 obręb Brożówka pod cmentarz komunalny