Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski | wersja archiwalna

Wykaz osób prawnych i fizycznych orza jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015r.