Kategoria: Protokoły z sesji

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Protokół Nr X/2015 z posiedzenia Rady Gminy Kruklanki z dnia 7.12.2015r.