Kategoria: Organizacje pozarządowe-Sprawozdania

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „ PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRUKLANKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2014”