Kategoria: Strategie, raporty, opracowania

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Strategia Rozwoju Gminy Kruklanki na lata 2015-2021