Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Wydziały i stanowiska

Imię i nazwisko

Nr telefonu

Email

Komórka organizacyjna

Bartłomiej Kłoczko

(87) 421 70 02 w. 32

wojt@kruklanki.pl

Wójt Gminy

Barbara Ginkowska

(87) 421 70 02 w. 33

sekretarzkruklanki@wp.pl

Sekretarz

Arkadiusz Słowik

(87) 421 70 02 w. 38

arkadiuszslowik@o2.pl

Skarbnik

Marta Zabawska

(87) 421 70 02

kruklanki2@wp.pl

Zastępca Skarbnika

Ewa Oryńczak

(87) 421 70 02

podatkikruklanki@wp.pl

Inspektor - wymiar należności pieniężnych i obsługa kasowa

Ilona Szafranowska

(87) 421 70 02

podatkikruklanki@wp.pl

Inspektor - księgowość i VAT

Ewelina Gasińska

(87) 421 70 02

podatkikruklanki@wp.pl

młodszy referent - windykacja należności pieniężnych

Monika Pawlik

(87) 421 70 02

kruklanki2@wp.pl

Z-ca kierownika USC, sprawy obywatelskie

Alina Sokołowska

(87) 421 70 02

alina-sokolowska1@wp.pl

Inspektor - sprawy kancelaryjne i obsługa Rady, ewidencja działalności gospodarczej, oświata, koncesje alkoholowe

Magdalena Radzaj

(87) 421 70 02

kruklanki2@wp.pl sekretariat@kruklanki.pl

młodszy referent ds. spraw organizacyjnych i pomocy materialnej dla uczniów

Krzysztof Żyndul

(87) 421 70 02

grunty@kruklanki.pl

Inspektor - gospodarka nieruchomościami, O.C. i zarządzanie kryzysowe

Adam Całka

(87) 421 70 02

gkmkruklanki@wp.pl

Podinspektor - gospodarka komunalno-mieszkaniowa, drogi, BHP i p.poż

Andrzej Pawlik

(87) 421 70 02

inwestycje@kruklanki.pl

Inspektor - planowanie przestrzenne, budownictwo i ochrona środowiska

Krzysztof Szydłowski

(87) 421 70 02

kruklanki2@wp.pl gmina@kruklanki.pl

Inspektor - pozyskiwanie środków pozabudżetowych, informatyka, promocja

Iwona Pochranowicz

(87) 428 18 29

gops@kruklanki.pl

Kierownik GOPS

Marta Czekan-Kwolik

(87) 428 18 29

swiadczeniakruklanki@wp.pl

Inspektor ds.- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny

Monika Grabowska-Sochacz

(87) 428 18 29

gops@kruklanki.pl

Pracownik Socjalny- wywiady środowiskowe, praca socjalna, dodatki mieszkaniowe

Dorota Możdżer (87) 428 18 29 gops@kruklanki.pl Pracownik socjalny
Agnieszka Trocka (87) 428 18 29 gops@kruklanki.pl Asystent rodziny
Iwona Taraszkiewicz (87) 428 18 29 swkruklanki@wp.pl Referent ds. świadczeń wychowawczych
Ewa Rabijak (87) 428 18 29 gops@kruklanki.pl Opiekunka spoleczna