Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
412015-03-06Uchwała V/20/2015w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Kruklanki do Powiatowej Rady Rynku PracyObowiązujący
422015-03-06Uchwała V/21/2015w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiegoObowiązujący
432015-03-06Uchwała V/22/2015w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu.Obowiązujący
442015-03-06Uchwała V/23/2015w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowejObowiązujący
452015-03-06Uchwała V/24/2015w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kruklanki w 2015 roku”.Obowiązujący
462015-03-06Uchwała V/25/2015w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnegoObowiązujący
472015-03-06Uchwała V/26/2015w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę KruklankiObowiązujący
482015-03-06Uchwała V/27/2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.Obowiązujący
492015-03-06Uchwała V/28/2015w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2015 – 2021.Obowiązujący
502015-05-15Uchwała VI/29/2015w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na rzecz dotychczasowego najemcy.Obowiązujący
Strona 5 z 96