Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
412011-10-04Zarządzenie 51/2011w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do oceny umiejętności praktycznego i teoretycznego stosowania wiedzy zdobytej podczas służby przygotowawczej, przez kandydata zatrudnionego w Urzędzie GminyObowiązujący
422011-10-04Zarządzenie 52/2011w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Kruklankach Obowiązujący
432011-10-05Zarządzenie 53/2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.Obowiązujący
442011-10-28Uchwała VIII/51/2011w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi GiżyckiemuObowiązujący
452011-10-28Uchwała VIII/48/2011w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na terenie Gminy Kruklanki na 2012 rok. Obowiązujący
462011-10-28Uchwała VIII/47/2011w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w KruklankachObowiązujący
472011-10-28Uchwała VIII/49/2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.Obowiązujący
482011-10-28Uchwała VIII/50/2011w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy KruklankiObowiązujący
492011-11-03Zarządzenie 54/2011w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnejObowiązujący
502011-11-10Zarządzenie 55/2011w sprawie projektu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2012-2021Obowiązujący
Strona 5 z 96