Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
412017-12-29Uchwała XXV/225/2017w sprawie rozpatrzenia skargiObowiązujący
422017-12-22Zarządzenie 67/2017w sprawie ustalenia przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę KruklankiObowiązujący
432017-12-22Zarządzenie 66/2017w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoObowiązujący
442017-12-22Zarządzenie 65/2017w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2018-2029Obowiązujący
452017-12-22Zarządzenie 64/2017w sprawie autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2018 rok.Obowiązujący
462017-12-22Zarządzenie 63/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.Obowiązujący
472017-12-21Zarządzenie 62/2017w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu OCObowiązujący
482017-12-20Zarządzenie 61/2017w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w KruklankachObowiązujący
492017-12-18Zarządzenie 60/2017w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Kruklanki w 2018 rokuObowiązujący
502017-12-08Zarządzenie 59/2017w sprawie łącznego rozpatrywania petycjiObowiązujący
Strona 5 z 96