Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
312011-05-23Zarządzenie 23/2011w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoObowiązujący
322011-06-10Uchwała VI/38/2011w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Obowiązujący
332012-02-22Uchwała XII/77/2012w sprawie pozbawienia statutu pomnika przyrodyObowiązujący
342011-07-28Zarządzenie 34/2011w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem na sprzedaż środka trwałegoObowiązujący
352011-07-25Zarządzenie 33/2011w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoObowiązujący
362011-05-20Zarządzenie 22/2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.Obowiązujący
372011-07-25Zarządzenie 32/2011w sprawie stawki wynagrodzenia eksperta za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoObowiązujący
382011-07-22Zarządzenie 31/2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.Obowiązujący
392011-06-10Uchwała VI/42/2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.Obowiązujący
402011-06-10Uchwała VI/37/2011w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kruklanki z tytułu wykonania budżetu za 2010r.Obowiązujący
Strona 4 z 96