Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
312011-08-17Zarządzenie 38/2011w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręcznikówObowiązujący
322011-08-17Zarządzenie 37/2011w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w I przetarguObowiązujący
332011-05-31Zarządzenie 24/2011w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2010r.Obowiązujący
342011-08-12Zarządzenie 36/2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.Obowiązujący
352011-07-29Zarządzenie 35/2011w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoObowiązujący
362011-05-23Zarządzenie 23/2011w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoObowiązujący
372011-06-10Uchwała VI/38/2011w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Obowiązujący
382012-02-22Uchwała XII/77/2012w sprawie pozbawienia statutu pomnika przyrodyObowiązujący
392011-07-28Zarządzenie 34/2011w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem na sprzedaż środka trwałegoObowiązujący
402011-07-25Zarządzenie 33/2011w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoObowiązujący
Strona 4 z 93