Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
312015-11-20Uchwała IX/68/2015w sprawie opłat lokalnychUchylony
322015-11-20Uchwała IX/69/2015w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.Uchylony
332015-11-20Uchwała IX/70/2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.Obowiązujący
342015-11-20Uchwała IX/71/2015w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2015-2021Obowiązujący
352015-11-20Uchwała IX/72/2015w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kruklanki lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej.Nieobowiązujący
362015-11-20Uchwała IX/73/2015w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomościObowiązujący
372015-11-20Uchwała IX/74/2015w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolnyObowiązujący
382015-11-20Uchwała IX/75/2015w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśnyObowiązujący
392015-11-20Uchwała IX/76/2015w sprawie informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśnyObowiązujący
402015-11-20Uchwała IX/77/2015w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.Nieobowiązujący
Strona 4 z 96