Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
312011-09-09Uchwała VII/43/2011w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w KruklankachObowiązujący
322011-09-09Uchwała VII/44/2011w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Obowiązujący
332011-09-09Uchwała VII/45/2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.Obowiązujący
342011-09-09Uchwała VII/46/2011w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2011-2021Obowiązujący
352011-09-12Zarządzenie 45/2011w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych, ustanowienia koordynatora gminnego oraz operatora obsługi informatycznej pełnomocnika okręgowej komisji wyborczejObowiązujący
362011-09-15Zarządzenie 46/2011w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowegoObowiązujący
372011-09-19Zarządzenie 47/2011w sprawie powołania składu obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.Obowiązujący
382011-09-27Zarządzenie 48/2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.Obowiązujący
392011-09-28Zarządzenie 49/2011w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoObowiązujący
402011-09-30Zarządzenie 50/2011w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Obowiązujący
Strona 4 z 96