Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
312017-11-23Uchwała XXIV/215/2017w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na terenie Gminy Kruklanki na rok 2018Obowiązujący
322017-11-23Uchwała XXIV/214/2017w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kruklanki na 2018 rokNieobowiązujący
332017-11-10Zarządzenie 55/2017zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia "Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Kruklanki"Obowiązujący
342017-11-10Zarządzenie 54/2017w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2018-2029Obowiązujący
352017-11-10Zarządzenie 53/2017w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 rok.Obowiązujący
362017-10-27Zarządzenie 52/2017w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoObowiązujący
372017-10-27Zarządzenie 51/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.Obowiązujący
382017-10-23Zarządzenie 50/2017w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w I przetargu ograniczonymObowiązujący
392017-10-12Zarządzenie 49/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.Obowiązujący
402017-10-04Zarządzenie 48/2017w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy KruklankiObowiązujący
Strona 4 z 93