Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
312018-01-24Zarządzenie 4/2018w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Kruklanki w 2018 rokuObowiązujący
322018-01-15Zarządzenie 3/2018w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoObowiązujący
332018-01-15Zarządzenie 2/2018w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.Obowiązujący
342018-01-03Zarządzenie 1/2018w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego w celu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadkuObowiązujący
352017-12-29Zarządzenie 68/2017w sprawie realizacji kontroli zadań obronnych realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Kruklanki w 2018r.Obowiązujący
362017-12-29Uchwała XXV/230/2017w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2018 – 2029.Obowiązujący
372017-12-29Uchwała XXV/229/2017w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018r.Obowiązujący
382017-12-29Uchwała XXV/228/2017w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2017 – 2029Obowiązujący
392017-12-29Uchwała XXV/227/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rokObowiązujący
402017-12-29Uchwała XXV/226/2017zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kruklanki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektówObowiązujący
Strona 4 z 96