Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
212011-11-18Uchwała IX/53/2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.Obowiązujący
222011-11-18Uchwała IX/54/2011w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2011-2021Obowiązujący
232015-11-20Uchwała IX/60/2015w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na terenie Gminy Kruklanki na rok 2016 Obowiązujący
242015-11-20Uchwała IX/61/2015w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodęObowiązujący
252015-11-20Uchwała IX/62/2015w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacjiObowiązujący
262015-11-20Uchwała IX/63/2015w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kruklanki na 2016 rokObowiązujący
272015-11-20Uchwała IX/64/2015w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłuObowiązujący
282015-11-20Uchwała IX/65/2015w sprawie sprzedaży nieruchomościObowiązujący
292015-11-20Uchwała IX/66/2015w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowymObowiązujący
302015-11-20Uchwała IX/67/2015w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.Uchylony
Strona 3 z 96