Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
212017-11-27Zarządzenie 56/2017w sprawie ustalenia ceny sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bez przetargowej, dla dotychczasowych najemcówObowiązujący
222017-11-23Uchwała XXIV/224/2017w sprawie wyznaczenia komisji do rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy KruklankiObowiązujący
232017-11-23Uchwała XXIV/223/2017w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2017 – 2029Obowiązujący
242017-11-23Uchwała XXIV/222/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.Nieobowiązujący
252017-11-23Uchwała XXIV/221/2017w sprawie opłat lokalnychNieobowiązujący
262017-11-23Uchwała XXIV/220/2017w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy KruklankiNieobowiązujący
272017-11-23Uchwała XXIV/219/2017w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzanie ściekówObowiązujący
282017-11-23Uchwała XXIV/218/2017w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodęNieobowiązujący
292017-11-23Uchwała XXIV/217/2017w sprawie sprzedaży nieruchomościObowiązujący
302017-11-23Uchwała XXIV/216/2017w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłuObowiązujący
Strona 3 z 93