Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
112016-06-28Uchwała XV/117/2016w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42, ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, oraz nauczycieli realizujących etat łączonyNieobowiązujący
122017-02-14Uchwała XIX/164/2017w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lataNieobowiązujący
132017-02-14Uchwała XIX/167/2017w sprawie opłat lokalnychNieobowiązujący
142017-09-05Uchwała XXIII/209/2017w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnychNieobowiązujący
152012-03-29Uchwała XIII/87/2012w sprawie wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Kruklanki.Nieobowiązujący
162015-09-10Uchwała VIII/54/2015w sprawie zasad i trybu umarzania należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych. Nieobowiązujący
172015-11-20Uchwała IX/77/2015w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.Nieobowiązujący
182015-12-07Uchwała X/78/2015w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychNieobowiązujący
192017-11-23Uchwała XXIV/220/2017w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy KruklankiNieobowiązujący
202017-11-23Uchwała XXIV/218/2017w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodęNieobowiązujący
Strona 2 z 93