Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
112011-06-10Uchwała VI/41/2011w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla PolskiObowiązujący
122011-06-10Uchwała VI/36/2011w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010r.Obowiązujący
132011-06-14Zarządzenie 27/2011w sprawie ustalenia dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, wysokości stawki za 1 km przebiegu samochodu niebędącego własnością pracodawcyObowiązujący
142011-06-28Zarządzenie 28/2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.Obowiązujący
152011-06-30Zarządzenie 30/2011w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych (etyliny Pb 95 i ON) w eksploatacji pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego, użytkowanego przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie KruklankiObowiązujący
162011-06-30Zarządzenie 29/2011w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą tajemnica skarbowa w Urzędzie Gminy w KruklankachObowiązujący
172011-07-22Zarządzenie 31/2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.Obowiązujący
182011-07-25Zarządzenie 33/2011w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoObowiązujący
192011-07-25Zarządzenie 32/2011w sprawie stawki wynagrodzenia eksperta za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoObowiązujący
202011-07-28Zarządzenie 34/2011w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem na sprzedaż środka trwałegoObowiązujący
Strona 2 z 96