Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
112018-03-06Zarządzanie 12/2018w sprawie zniesienia klauzuli "zastrzeżone" na dokumentach niejawnych wytworzonych w Urzędzie Gminy KruklankiObowiązujący
122018-02-21Zarządzanie 11/2018w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowejObowiązujący
132018-02-21Zarządzanie 10/2018w sprawie ustalenia ceny sprzedaży budynku mieszkalnego w drodze bez przetargowej, dla dotychczasowych najemcówObowiązujący
142018-02-20Uchwała XXVI/242/2018w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy KruklankiObowiązujący
152018-02-20Uchwała XXVI/241/2018w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2018 – 2029Obowiązujący
162018-02-20Uchwała XXVI/240/2018w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rokObowiązujący
172018-02-20Uchwała XXVI/239/2018w sprawie podziału Gminy Kruklanki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczymObowiązujący
182018-02-20Uchwała XXVI/238/2018w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnegoObowiązujący
192018-02-20Uchwała XXVI/237/2018w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kruklanki w 2018 roku”Obowiązujący
202018-02-20Uchwała XXVI/236/2018w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacjiObowiązujący
Strona 2 z 96