Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
112017-12-22Zarządzenie 66/2017w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoObowiązujący
122017-12-22Zarządzenie 65/2017w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2018-2029Obowiązujący
132017-12-22Zarządzenie 64/2017w sprawie autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2018 rok.Obowiązujący
142017-12-22Zarządzenie 63/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.Obowiązujący
152017-12-21Zarządzenie 62/2017w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu OCObowiązujący
162017-12-20Zarządzenie 61/2017w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w KruklankachObowiązujący
172017-12-18Zarządzenie 60/2017w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Kruklanki w 2018 rokuObowiązujący
182017-12-08Zarządzenie 59/2017w sprawie łącznego rozpatrywania petycjiObowiązujący
192017-12-07Zarządzenie 58/2017w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy w KruklankachObowiązujący
202017-11-29Zarządzenie 57/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.Obowiązujący
Strona 2 z 93