Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1312017-03-28Uchwała XX/184/2017w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
1322017-03-28Uchwała XX/183/2017w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi GiżyckiemuObowiązujący
1332017-03-28Uchwała XX/182/2017w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2017-2029Obowiązujący
1342017-03-28Uchwała XX/181/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.Obowiązujący
1352017-03-28Uchwała XX/180/2017w sprawie sprzedaży nieruchomościObowiązujący
1362017-03-28Uchwała XX/179/2017w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kruklanki w 2017roku"Obowiązujący
1372017-03-28Uchwała XX/178/2017w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę KruklankiObowiązujący
1382017-03-28Uchwała XX/177/2017w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Kruklanki jest organem prowadzącymObowiązujący
1392017-03-28Uchwała XX/176/2017w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnegoObowiązujący
1402017-03-28Uchwała XX/175/2017w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, odnoszącego się do powierzenia Gminie Kruklanki prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennychObowiązujący
Strona 14 z 96