Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1212017-02-14Uchwała XIX/169/2017w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacjiObowiązujący
1222017-02-14Uchwała XIX/168/2017w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu Obowiązujący
1232017-02-14Uchwała XIX/167/2017w sprawie opłat lokalnychNieobowiązujący
1242017-02-14Uchwała XIX/166/2017w sprawie zmiany nazwy ulicyNieobowiązujący
1252017-02-14Uchwała XIX/165/2017w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnegoObowiązujący
1262017-02-14Uchwała XIX/164/2017w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lataNieobowiązujący
1272017-02-14Uchwała XIX/163/2017w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie praw służebności przesyłuObowiązujący
1282017-02-03Zarządzenie 11/2017w sprawie określenia kwoty dotacjiObowiązujący
1292017-02-03Zarządzenie 10/2017w sprawie planu dofinansowania w 2017 roku poszczególnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, na które dofinansowanie jest przyznawaneObowiązujący
1302017-02-01Zarządzenie 9/2017w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń SocjalnychObowiązujący
Strona 13 z 93